کارت سفر نقره ای

کارت سفر نقره ای ECO مسافرین ستاره میرداماد

با خرید حداقل 2 میلیون تومان کارت نقره ای به شما تعلق می گیرد و پس از ثبت مشخصات برای شما ارسال خواهد شد .

پنج میلیون خرید:  تــرانسفر رایگـان به فرودگــــــــاه

ده میلیون خرید : 50 درصد تخفیف خدمات CIP برای 1 نفر و ترانسفر رایگان به فرودگاه

بیست میلیون خرید: خدماتC.I.P رایگان برای 1 نفر و ترانسفر رایگان به فرودگاه و تغییر کارت به کارت طلایی و 2شب اقامت رایگان در یکی از هتل های داخلی

شایان ذکر می باشد معادل این تخفیفات هرنـــوع تفریحی که در کشور مقصد وجود داشته باشد نیز قابل جابه جایی می باشد .

برای اطلاعات تکمیلی
شماره خود را وارد کنید