کارت سفر طلایی

کارت سفر طلایی VIP مسافرین ستاره میرداماد

در صورت خرید بیش از ۲۰ میلیون تومان مالــــک کـــــارت طلایـــــــی شوید.


سی میلیون خرید: تـرانسفر VIP رایگان به فـــــرودگاه
پنجاه میلیون خرید: ترانسفر VIP رایگان به فـــــرودگاه و خدماتC.I.P رایگان برای 2 نفر
صد میلیون خرید: تـرانسفر VIP رایگان به فـرودگاه و خدمات C.I.P رایگان برای 2 نفر و 2 شب اقامت رایگان هتل در کیش
دویست میلیون خرید: ترانسفرVIPرایگان به فرودگاه و خدمات C.I.P رایگان برای 2 نفر و تور کامل رایگان کیش برای 2 نفر
پانصد میلیون خرید: تـرانسفر VIPرایگان به فرودگاه و خدمات C.I.P رایگان برای2نفر و تور کامل رایگان استانبول برای2نفر

برای اطلاعات تکمیلی
شماره خود را وارد کنید