خدمات ویزا

انواع ویزا

ویزا از نظر مدت اعتبار به دو نوع چندباره یا مولتی (multi) و یک باره یا سینگل (Single) تقسیم می‌شود.

ویزای  سینگل: چنانچه ویزای شما به صورت  سینگل باشد در این صورت به شما تنها اجازه یک بار ورود به خاک آن کشور داده خواهد شد.

ویزای مولتی: چناچه ویزای شما مولتی یا چندباره باشد،به شما امکان ورود و خروج‌های متعدد به کشور صادر کنند ویزا در طی مدت اعتبار ویزا را می‌دهد. پس اگر نیاز به مسافرت‌های بعدی به کشور مورد نظر خود را دارید، بهتر است جهت جلوگیری از صرف زمان و گرفتن مجدد ویزا سعی کنید ویزایی با مدت اعتبار طولانی و به صورت مولتی بگیرید.

هنگام گرفتن ویزا باید به قانون «عدم امکان تمدید ویزا» نیز توجه کرد که محدودیت برای تمدید ویزاهای توریستی و ویزاهای کمتر از شش ماه اعتبار ایجاد می‌کند.

 

ویزاهای کوتاه مدت

ویزاهای کوتاه دارای پنج شکل مختلف است که شامل ویزاهای «تجاری»، «توریستی»، «دیدار از دوستان»، «دیدار از اقوام» و «شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی» می‌باشد.

 1. ویزای تجاری

جهت اخذ ویزای تجاری مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.

 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن
 • دعوتنامه از شرکت طرف قرارداد

  •برنامه سفر

 • مدرکی درباره شرکت دعوت  کننده نظیر برگه ثبت شرکت و...

  •جواز کسب با ترجمه انگلیسی

 

 1. ویزای توریستی

جهت اخذ ویزای توریستی مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر

 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن

 •مدارکی دال بر توانایی فرد در پرداخت هزینه سفر

 • اسنادی دال بر وضعیت شغلی متقاضی
 • چنانچه فرد درآمد ثابت ندارد پرینت گردش سه ماهه آخر حساب بانکی.

 

 1.  ویزای دیدار از دوستان

جهت اخذ ویزای دیدار از دوستان مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر
 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن را نشان دهد (عکس، نامه و... )
 • دعوتنامه  از طرف شخصی که در کشور مقصد زندگی می‌کند.
 • ضمانت نامه (برگ اقامت محلی ضامن، مدارکی دال بر توانایی پرداخت هزینه سفر توسط ضامن، که شامل کپی نامه تأیید درآمد و گواهی رسمی مالیات می باشد.)
 • نکته1: چنانچه ضامن دارای ملیت خارجی، مثلاً ایرانی، است، کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد و ضامن مورد نیاز است.
 • نکته2: چنانچه متقاضی ویزا هزینه سفر را می‌پردازد، می‌بایست مدارک رسمی درآمد خود (و اگر درآمد ثابت ندارد پرینت گردش سه ماهه آخر بانکی ) را ارسال کند.

 

 1. ویزای دیدار  از اقوام

جهت اخذ ویزای دیدار  از اقوام مدارک ذیل مورد  نیاز می‌باشد:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر
 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن
 • دعوتنامه توسط ضامن ساکن در کشور مقصد صادر می‌شود.
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. (مانند شناسنامه ضامن و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • ضمانت نامه (شامل 1. برگه اقامت محلی ضامن، ۲.مدارکی که توانایی پرداخت هزینه‌های سفر را تأیید نماید که خود شامل الف: گواهی رسمی مالیات و ب: گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری است.)
 • نکته 1: در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی از صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد ضامن مورد نیاز است.
 • نکته 2: در صورتی که متقاضی ویزا، هزینه سفر را می پردازد، گواهی رسمی درآمد (و چنانچه درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماهه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

 

 1. ویزای شرکت در کنفراس‌ها و مسابقات ورزشی

جهت اخذ ویزای شرکت در کنفراس ها و مسابقات ورزشی مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر
 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن
 • دعوتنامه ای که توسط سازمان دعوت کننده تهیه می شود
 • مدارکی مربوط به شرکت یا سازمان دعوت کننده اعم از الف: ثبت شرکت و ب: جزوه و یا کاتالوگ
 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تأیید نمای.د
 • نامه مأموریت متقاضی ویزا
 • ترجمه ی انگلیسی رسمی مدارک فارسی

 

 

انواع ویزای شینگن

انواع ویزاهای شینگن ویزای نوع  A،  ویزای نوعB  و ویزای نوع  Cهستند.

 

الف. ویزای نوع  A

این ویزا نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است که دریافت آن  به شما اجازه می‌دهد تا در یکی از فرودگاه‌های محدوده شينگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از محدوده شینگن سفر کنید. به همراه داشتن این ویزا تنها برای استفاده از فرودگاه‌های محدوده شینگن معتبر است.

 

ب. ویزای نوع   B

این ویزا نیز نوعی ویزای ترانزیتی است که به همراه داشتن آن به شما اجازه می‌دهد تا برای مدت‌زمان حداکثر ۵ روز از خاک کشوری در ناحیه شینگن عبور کنید.

 

پ. ویزای نوع  C

 

ویزای نوع C در واقع روادید کوتاه‌مدت است و برای مدت‌زمانی که موقع دریافت آن مشخص می‌شود شما حق دارید در کشورهای عضو اتحادیه شینگن اقامت داشته باشید. دریافت‌کنندگان ویزای C بسته به هدف و شرایط سفر خود یکی از سه نوع ویزا را دریافت می‌کنند:

 

 1. ویزای یک‌بار ورود (Single-entry)

این ویزا فقط برای یک‌بار ورود به یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن اعتبار دارد و به ‌محض ترک کشوری که به آن وارد شدید، اعتبار ویزای شما فارغ از اینکه مدت‌زمان آن به پایان رسیده یا نه، منقضی می‌شود.

 

 1. ویزای دو بار ورود

این ویزا نیز شرایطی مشابه با ویزای یک‌بار ورود دارد با این تفاوت که شما دو بار اجازه دارید تا به کشوری در ناحیه شینگن وارد شوید. به خاطر داشته باشید استفاده از این فرصت (دو بار ورود) در محدوده زمانی مشخصی قابل‌استفاده است.

 

 1. ویزای چند بار ورود (Multiple-entry)

تنها محدودیت این ویزا محدودیت زمانی آن است که اعتبار آن ۹۰ روز به ازای هر ۶ ماه از سال است. زمان این ۹۰ روز به‌محض ورود شما به هریک از کشورهای ناحیه شینگن محاسبه می‌شود.

 

ویزای اعتبار محدود منطقه‌ای (VLT)

همانطور که از اسم این ویزا مشخص است دارنده این ویزا تنها می‌تواند به کشور صادر کننده ویزا و کشورهایی که در هنگام اخذ ویزا برایش مشخص شده است. سفر کند. این ویزا معمولاً برای شرایط اضطراری صادر می‌شود. به عنوان مثال این ویزا برای پناهندگانی که بدون مدارک معتبر وارد حوزه شینگن می‌شوند، صادر می‌شود .

ویزای ملی (National Visas)

ویزای ملی نوع  D

این نوع ویزا برای کسانی که قصد اقامت برای مدت زمان مشخصی در ناحیه شینگن را دارند، صادر می‌شود. به عنوان مثال برای تحصیل و یا تجارت به حوزه شینگن سفر می‌کنند.

انواع ویزای نوع D

 1. ویزای یک بار ورود

این نوع ویزا برای کسانی صادر می‌شود که برای دوره‌ای محدود در یکی از کشورهای عضو شینگن اقامت دارند و سپس به کشور خود باز می‌گردند مانند کسانی که برای استفاده از خدمات درمانی به حوزه شینگن سفر می‌کنند.

 1. ویزای چندبار ورود

با داشتن ویزای چند بار ورود نوع D ، صاحب ویزا می‌تواند بدون نیاز به گرفتن روادید دیگری  و بدون محدودیت به تمامی کشورهای ناحیه شینگن سفر کند.

 

 

خدمات ویزا

اگر قصد گرفتن ویزای توریستی یا تجاری کشوری را دارید، از «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» کمک بگیرید. ما برای گرفتن ویزا و حل مشکلاتشان از طریق ایده‌ها و روش‌های پیشرفته‌ای راه حل‌های بی‌نظیری را در اختیار مشتریانمان قرار می‌دهیم. چه به قصد تفریح و سرگرمی و چه با هدف تجاری قصد سفر داشته باشید، درخواست اخذ ویزای مورد نیاز خود را با خیال آسوده به ما بسپارید. استعدادهای تیم مدیریتی و کارکنان ما در «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» مایه مباهات ماست. مهارت و تجربه‌های بی نظیر این تیم در صنعت خدمات مسافرتی و تکنولوژی اطلاعات، سرمایه ما و جمله «رضایت مشتری کلید موفقیت بی‌وقفه ماست»، شعار ماست.

پس در صورت نیاز به هر نوع خدماتی در رابطه با ویزا با ما تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که تیم حرفه‌ای ما پاسخ‌گوی تمامی نیازهای شما می‌باشد. بخش مشاورین ویزای ما برای تسریع در امر اخذ ویزای مشتریانمان به همکاری نزدیک با تمامی سفارت‌خانه‌ها می‌پردازد. از آن‌جا که ما یاد گرفته‌ایم چگونه مشکلات و پیچیدگی‌های اخذ ویزا و کاغذبازی‌های سفارتخانه‌ها را حل کنیم، می‌دانیم که چگونه شما را به ویزای دلخواهتان برسانیم. هنگامی که شما هیچ کنترلی بر روی اعمال و تصمیم گیری‌های سفارت‌خانه‌ها، کنسول‌گری‌ها و دیگر دفاتر مؤثر بر ویزای درخواستیتان را ندارید، ما به دلیل داشتن ارتباطات کاری بسیار خوب و نزدیک با تمامی کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌ها، به راحتی برای شما ویزا می‌گیریم. ما همواره به هدف خود رسیده‌ایم و هر آنچه که از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد تا شما را نیز به اهدافتان برسانیم.

 

 

ویژگی‌های اخذ ویزا از طریق «مجموعه آژانس های آیناز ستاره»

 1. سرعت فوق العاده: مجموعه آژانس های آیناز ستاره می‌تواند فرآیند اخذ یک ویزای مسافرتی را به سرعت انجام دهد. بسته به کشور مقصد شما، حتی گاهی در عرض یک روز، می‌تواند ویزای مورد نیاز شما را اخذ نماید.
 2. خط کامل خدمات دهی: «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» می‌تواند شما را در دریافت ویزای مسافرتی خود برای سفر 200 کشور دنیا همراهی نماید و حتی ویزاهای الکترونیکی مانند ویزای ETA استرالیا و یا ESTA آمریکا را برایتان اخذ نماید.
 3. مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره می‌تواند در تأمین مستنداتی مانند انواع دعوتنامه‌ها، ترجمه مدارک و یا ممهور کردن آن به مهر وزارت امور خارجه و یا دادگستری شما را یاری نماید.
 4. پایگاه اطلاعاتی تخصصی:  مشتریان و کاربران وب سایت ما می‌توانند در پایگاه اطلاعاتی تخصصی ویزای «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» که اطلاعات لازم جهت اخذ ویزای کشورها برای افراد با ملیت‌های مختلف در آن وجود دارد، اطلاعات مورد نیاز خود در رابطه با نحوه اخذ ویزا، هزینه‌های مربوطه، مدارک مورد نیاز، اپلیکیشن فرم‌های مربوط به هر کشور و سایر موارد لازم را بیابند و سپس با آگاهی کامل درخواست خود را برای ما ارسال نمایند.
 5. متخصصین ویزای مسافرتی: تیم مجرب «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» جهت اخذ ویزای مسافرتی افرادی متخصص هستند که درخواست شما را قبل از ارائه به سفارت با دقت و وسواس بررسی می‌نمایند تا پرونده شما فاقد هر گونه نقصان و کسری باشد. تیم مجرب و آموزش دیده ما از اینکه شما فرآیند اخذ ویزای خود را به ما سپرده‌اید، و اعتمادی که به ما دارید، قدردانی کرده و از هیچ تلاشی برای انجام دقیق و بی عیب و نقص درخواست شما دریغ نخواهد کرد.
 6. امنیت اطلاعات خصوصی و حریم شخصی شما: با «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» اطلاعات خصوصی و حریم شخصی شما در دستان امنی قرار دارد. ما حساسیت بالای مدارک و اطلاعاتی که باید برای اخذ ویزا در اختیار ما قرار دهید را درک نموده و به شما اطمینان کامل می دهیم که حفظ اطلاعات شخصی شما اولین اولویت کاری ماست. مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره مدارک و اطلاعات شخصی شما را به هیچ عنوان با شخص ثالثی به اشتراک نخواهد گذاشت.
 7. پیگیری سفارش: به محض دریافت درخواست شما مبنی بر اخذ ویزا از طریق «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» ایمیل دریافت به شما ارسال خواهد. شما نیز می‌توانید در صورت نیاز، وضعیت درخواست ویزای خود را در هر زمانی از تیم تخصصی اخذ ویزای ما پیگیری نمایید.

 

پیکاپ پاسپورت و پیکاپ ویزا :

با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزامی به حضور شخص متقضی در سفارت نیست، پاسپورت شما می‌تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد. فرآیند ارسال پاسپورت به سفارت، بازپس‌گیری و بازگرداندن پاسپورت پس از گرفتن ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت  ( Pick Up Passport )یا پیکاپ ویزا ( Pick Up Visa )  می‌گویند. از مزیت‌های اصلی پیکاپ ویزا، خصوصاً زمانی که قصد گرفتن ویزا از کشورهایی را دارید که در ایران سفارت‌خانه ندارند، هزینه پایین نسبت به هزینه‌های سفر به کشور واسطه برای گرفتن و یا تمدید ویزا در کشور واسط یا کشور مقصد می‌باشد.

پیکاپ پاسپورت و ویزای آمریکا:

طبق قوانین سفارتی آمریکا برای پیکاپ پاسپورت‌هایی که در سال 2013 مصاحبه شده و ویزای آنها مورد تأیید جهت صدور واقع شده‌اند، ام پست (EMPOST ) دبی برای تحویل پاسپورت به سفارت مشخص شده است. معمولاً نیازی به الصاق مدارک در این مرحله نیست اما توصیه می‌شود مسافران عزیز نسخه برگه زرد و فرم DS 160 مسافران تحویل دهند.

پیکاپ پاسپورت و ویزای کانادا:

بعد از درخواست ویزای کانادا، سفارت کانادا جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می‌کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت کانادا در آنکارا ببرد. در صورت تمایل به انجام غیرحضوری این کار، متقاضی باید فرم وکالت را به همراه مدارک مذکور به نماینده خود بدهد.

بنابراین با همکاری «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» به راحتی قادر خواهید بود بدون سفر به کشورهای واسطه ویزای آمریکا یا کانادای خود را دریافت کنید.

 

خدمات VIP و CIP:

(VIP)  مخفف عبارت (Very Important Person ) یا «شخص بسیار مهم» می‌باشد و معمولاً به اشخاصی گفته می‌شود که از نظر سیاسی خیلی مهم‌اند مانند: سفرا، وزارا، رؤسای جمهور و...

(CIP)  مخفف عبارت ( Commercial Important Person) یا «تاجر مهم» می‌باشد و معمولاً به اشخاصی گفته می‌شود که از نظر تجاری مهم هستد مانند: رؤسای کارخانجات، رؤسای تیم‌های فوتبال، تجار بزرگ و ...

نمونه‌هایی از خدمات قابل ارائه برای VIP و CIP  از جانب «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» در فرودگاه عبارت است از: انجام کلیه تشریفات مسافر از قبیل دریافت کارت پرواز، تحویل جامه‌دان، پذیرایی در سالن، بازرسی اختصاصی، ترانسفر تا پای پلکان پرواز و بالعکس و ...

 

بیمه مسافرتی :

هر ساله هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می‌کنند و در حالی که همگی پیش از سفر خود را بیمه مسافرتی می‌کنند، و به صورت بالقوه از مزایای این بیمه برخوردار هستند، عده کمی از آنان می‌توانند از خدمات بیمه‌ای مناسب در زمان نیاز و ضرورت استفاده نمایند. بسیاری از آنها ناگزیرند هزینه‌های گزافی را به هنگام بروز حادثه یا بیماری در مراکز درمانی پرداخت نمایند.

بیمه مسافرتی به گونه‌ای طراحی شده است تا به هنگام بروز حادثه در هر نقطه ای از جهان خدمات مندرج در جداول تعهدات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمه شده ارائه دهد. با گرفتن مشاوره از «مجموعه آژانس های آیناز ستارهمجموعه آژانس های آیناز ستاره» جهت چگونگی استفاده از بیمه مسافرتی و خدمات آن، در سفر ایمن‌تر باشید. 

‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏

 

ویزای اتحادیه شینگن (USV)

دارنده ویزای شینگن می‌تواند برای مدت زمان و شرایط مشخص به هر یک از کشورهای عضو پیمان شینگن سفر کند، البته ماهیت و هدف است که مدت و شرایط را تعیین می‌کند.

هر فردی دارای ویزای شینگن می‌تواند هر ۶ ماه یک بار به مدت حداکثر ۹۰ روز به کشورهای عضو اتحادیه شینگن سفر کند. کشورهای اتریش، بلژیک، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوییس اعضای پیمان شینگن هستند.

پیکاپ پاسپورت و پیکاپ ویزا :

با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقضی در سفارت نمی باشد ، پاسپورت می تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت ، عودت و بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت ( Pick Up Passport )یا پیکاپ ویزا ( Pick Up Visa ) می گویند .از مزییت های اصلی پیکاپ ویزا هزینه پایین این امر نسبت به هزینه های سفر مجدد و اقامت و هتل در کشور واسط یا کشور مقصد می باشد.
پیکاپ پاسپورت و ویزا آمریکا طبق قانون سفارت برای پیکاپ پاسپورت هایی که در سال 2013 مصاحبه شده و ویزای آنها مورد تایید جهت صدور واقع شده اند، EMPOST دبی برای تحویل پاسپورت به سفارت مشخص شده است. معمولا نیازی به الصاق مدارک در این مرحله نیست هرچند توصیه می شود نسخه ی برگه زرد و فرم DS 160مسافران تحویل داده شود.
پیکاپ پاسپورت و ویزا کانادا بعد از درخواست ویزای کانادا، سفارت جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت کانادا در آنکارا ببرد. در صورت تمایل انجام این کار به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است> برای این کار متقاضی باید فرم وکالت را به همراه مدارک مذکور به نماینده خود بدهد.

بیمه مسافرتی :

هر ساله هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می کنند و در حالیکه اکثر آنان از مزایای بیمه مسافرتی بهره مند هستند، عده کمی از آنان می توانند از خدمات بیمه ای مناسب در زمان نیاز و ضرورت استفاده نمایند. بسیاری از آنها ناگزیرند هزینه های گزافی را به هنگام بروز حادثه یا بیماری در مراکز درمانی پرداخت نمایند.
بیمه مسافرتی به گونه ای طراحی شده است تا به هنگام بروز حادثه در هر نقطه ای از جهان خدمات مندرج در جداول تعهدات را در کوتاهترین زمان ممکن به بیمه شده ارائه دهد.

تماس با بخش خدمات ویزا :

02181050 - ستاره میرداماد

02175342 - ستاره نیاوران

برای اطلاعات تکمیلی
شماره خود را وارد کنید